Workflow Templates

 

Gebruik een standaard AdaptingLegal workflow template. Deze hoogwaardige juridische templates zijn ontwikkeld door en worden samen met onze gerenommeerde kennispartners onderhouden.

 • Aansprakelijkheid
 • Aansprakelijkheid na een aanrijding
 • Aansprakelijkheid schade (algemeen)
 • Aansprakelijkstelling na een verkeersongeval (voor fietser of
  voetganger)
 • Aansprakelijkstelling na een verkeersongeval kind jonger dan 14 jaar
 • Aansprakelijkstelling na schade door dier
 • Aansprakelijkstelling wegbeheerder na schade door de weg
 • Algemene voorwaarden
 • Algemene Leveringsvoorwaarden
 • Algemene voorwaarden creatieve diensten
 • Algemene voorwaarden dienstverlening
 • Algemene voorwaarden Intermediair/Bemiddelaar
 • Algemene Voorwaarden voor Aanneming van werk
 • Algemene Voorwaarden voor de Uitvoering van werken en van technische
  installatiewerken
 • Algemene voorwaarden webshop B2B
 • Algemene voorwaarden webshop B2C
 • Burenoverlast
 • Burenoverlast
 • Geluidsoverlast verminderen of voorkomen
 • Onrechtmatig gebruik van een erf
 • Onrechtmatige bouw of planting van een boom
 • Overlast door rook verminderen
 • Vermindering van stankoverlast
 • Verwijderen van overhangende beplanting
 • Conflicten
 • Burenoverlast
 • Ingebrekestelling niet-nakoming overeenkomst
 • Ingebrekestelling ondeugdelijk product
 • Pro forma bezwaarschrift
 • Financiën
 • Achterstand betaling alimentatie
 • Alimentatie naar rekening kind 18 jaar
 • Betalingsherinnering
 • Brief onterechte rekening
 • Brief verlaging/verhoging van de kinderalimentatie
 • Geldleningsovereenkomst
 • Verzoek teruggave waarborgsom
 • Huren & Wonen
 • Aankondiging huurverhoging bedrijfsruimte
 • Bezwaar huurverhoging bedrijfsruimte
 • Bezwaar huurverhoging woning
 • Brief huuropzegging kamer
 • Brief huuropzegging woning
 • Huurcontract kamer (ver)huur
 • Huurcontract voor een vakantiewoning
 • Huurcontract zelfstandige woonruimte
 • Huuropzegging bedrijfsruimte
 • Huuropzegging winkelruimte
 • Huurovereenkomst bedrijfsruimte of andere bedrijfsruimte
 • Overeenkomst voor een verbouwing
 • Huurovereenkomst
 • Huurovereenkomst auto
 • Huurovereenkomst boot
 • Huurovereenkomst caravan
 • Huurovereenkomst opslagruimte
 • Huurovereenkomst winkelruimte
 • Incasso
 • Betalingsherinnering
 • Betalingsregeling
 • Ingebrekestelling niet-nakoming overeenkomst
 • Laatste aanmaning (sommatie)
 • Incassobrief
 • Koopovereenkomst
 • Koopovereenkomst motorvoertuig (auto of motor)
 • Koopovereenkomst toercaravan of aanhanger
 • Koopovereenkomst vaartuig
 • Ondernemen
 • Aandeelhoudersovereenkomst
 • Freelance overeenkomst
 • Geheimhoudingsovereenkomst
 • Geldleningsovereenkomst
 • Nulurenovereenkomst
 • Overeenkomst van opdracht
 • Samenwerkingsovereenkomst
 • Verwerkersovereenkomst AVG
 • andeelhoudersbesluit tbv aanvraag eigen faillissement
 • Akte van Cessie
 • Akte van verpanding roerende zaken
 • Akte van verpanding vorderingen
 • Algemene voorwaarden
 • AVA-besluit benoeming statutair bestuurder
 • Bemiddelingsovereenkomst
 • Bewaarovereenkomst
 • Borgtochtovereenkomst
 • Bruikleenovereenkomst
 • Garantstellingsovereenkomst
 • Incassobrief
 • Inkoopvoorwaarden
 • Intentieverklaring inbreng in een BV
 • Intentieverklaring oprichting BV
 • Koop op afbetaling
 • Koopovereenkomst roerende zaken
 • Overeenkomst achtergestelde geldlening
 • Overeenkomst van koop/verkoop aandelen
 • Overeenkomst van opdracht
 • Procesvolmacht
 • Rekening-courantovereenkomst
 • Schuldbekentenis
 • Standaard betalingsherinnering
 • VOF-overeenkomst
 • Personeel aannemen
 • Afroepcontract of min-maxcontract
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Nulurenovereenkomst
 • Overeenkomst van opdracht
 • Stageovereenkomst
 • Privacy
 • Cookieverklaring
 • Geheimhoudingsverklaring
 • Geheimhoudingsverklaring met AVG clausule
 • Privacy Beleid
 • Privacyverklaring
 • Verwerkersovereenkomst
 • Intellectueel Eigendom
 • Akte van overdracht auteursrechten
 • Akte van overdracht Intellectuele Eigendomsrechten
 • Exclusieve Licentieovereenkomst Tekst-/Beeldmateriaal
 • Ingebrekestelling inbreuk auteursrecht (met schadevergoeding)
 • Ingebrekestelling inbreuk auteursrecht (zonder schadevergoeding)
 • Ingebrekestelling inbreuk domeinnaam
 • Ingebrekestelling inbreuk handelsnaam
 • Ingebrekestelling inbreuk merkenrecht (met schadevergoeding)
 • Ingebrekestelling inbreuk merkenrecht (zonder schadevergoeding)
 • Niet-exclusieve Licentieovereenkomst Tekst-/Beeldmateriaal
 • Non-concurrentiebeding
 • Relatiebeding
 • Sommatie wijzigen domeinnaam wegens typosquatting
 • Relaties
 • Achterstand betaling alimentatie
 • Alimentatie naar rekening kind 18 jaar
 • Brief verlaging/verhoging van de kinderalimentatie
 • Bruikleenovereenkomst
 • Volmacht
 • Het ouderschapsplan
 • Het ouderschapsplan bij co-ouderschap
 • Kinderalimentatie berekening
 • Wijziging kinderalimentatie
 • Straf
 • Aangifte smaad of laster
 • Aansprakelijkstelling politie
 • Aanvraag strafonderbreking
 • Beklag niet vervolgen strafbaar feit
 • Beroepschrift tegen verkeersboete na beslissing Officier van Justitie
  (letter M)
 • Bezwaar strafbeschikking (O)
 • Bezwaar parkeerboete
 • Bezwaar verkeersboete (Wet Mulder)
 • Bezwaarschrift bepalen en verwerken DNA
 • Bezwaarschrift na kennisgeving omzetting taakstraf
 • Bezwaarschrift tegen de dagvaarding
 • Brief invordering rijbewijs OvJ
 • Klaagschrift inbeslagneming
 • Klaagschrift inhouding rijbewijs rechtbank
 • Schadevergoeding wegens ondergane hechtenis
 • Sommatiebrief wederpartij
 • Uw rijbewijs terugvragen na het verlopen van de 10 dagen termijn
 • Verzoek om verklaring dat de zaak geëindigd is
 • Verkeer
 • Aansprakelijkheid na een aanrijding
 • Aansprakelijkheid schade (algemeen)
 • Afwijzing aansprakelijkstelling schade
 • Bezwaar parkeerboete
 • Bezwaar verkeersboete (Wet Mulder)
 • Bruikleenovereenkomst auto, boot of caravan
 • Huurkoopovereenkomst auto, motor of ander voertuig
 • Klachtenbrief reisorganisatie over appartement of hotelkamer
 • Klachtenbrief service luchtvaartmaatschappij
 • Lease-overeenkomst
 • Repareren of geld terug
 • Verborgen gebreken bij aankoop auto, motor of boot.
 • Verzoek tot teruggave van het rijbewijs (snelheidsovertreding)
 • Verzoek tot teruggave van het rijbewijs (te hoog alcoholpromillage)
 • Verzoek vergoeding luchtvaartmaatschappij
 • Werk & Inkomen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Getuigschrift
 • Loonvordering
 • Ontslagbrief
 • Stageovereenkomst
 • Vaststellingsovereenkomst
 • Aanspraak aanzegvergoeding
 • Aanzegbrief beëindiging arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Afroepcontract of min-maxcontract
 • Beroep Ontvanger Belastingdienst
 • Bezwaar maken tegen een aanslag van de Belastingdienst
 • Bezwaarschift VOG
 • Bezwaarschrift zienswijze VOG
 • Brief ontslag op staande voet
 • Brief ontslag op staande voet nemen
 • Brief proeftijd ontslag
 • Concurrentie- en/of relatiebeding
 • Gebruikersovereenkomst laptop of mobiele telefoon
 • Geheimhoudingsverklaring
 • Pro forma bezwaar UWV
 • Pro-forma bezwaar Belastingdienst Toeslagen