Templates (Dutch Law)

Use a standard AdaptingLegal template. The fee varies from 5% to 15% of the commercial price that you charge your customers. Payment takes place on the basis of actual costs.
You can also choose to use all templates at a fixed rate of € 249 per month.
These high-quality legal templates have been developed and are maintained together with our renowned knowledge partners.

 • Arbeidsrecht
 • Aanspraak aanzegvergoeding
 • Aanzegbrief beëindiging arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Afroepcontract of min-maxcontract
 • Brief proeftijd ontslag
 • Brief ontslag op staande voet
 • Concurrentie- en/of relatiebeding
 • Gebruikersovereenkomst laptop of mobiele telefoon
 • Brief ontslag op staande voet nemen
 • Geheimhoudingsverklaring
 • Pro forma bezwaar UWV
 • Vaststellingsovereenkomst
 • Strafrecht
 • Aangifte smaad of laster
 • Aansprakelijkstelling politie
 • Aanvraag strafonderbreking
 • Aanvraag uitstel van betaling of betaling in termijnen
 • Advies bij uw strafzaak
 • Advies over de strafbeschikking, het transactie voorstel of de uitspraak van de rechter
 • Beklag niet vervolgen strafbaar feit
 • Bezwaar strafbeschikking (O)
 • Bezwaar tegen parkeerboete
 • Bezwaar verkeersboete (M)
 • Bezwaarschrift bepalen en verwerken DNA
 • Bezwaarschrift na kennisgeving omzetting taakstraf
 • Bezwaarschrift tegen de dagvaarding
 • Cassatie aanvragen
 • Cassatie instellen
 • Dagvaarding
 • Hoger beroep instellen
 • Ik wil worden bijgestaan door een ervaren strafrecht advocaat
 • Klaagschrift inbeslagneming
 • Online consult en advies op maat bij strafzaak
 • Online consult uitnodiging voor politieverhoor
 • Opvragen strafdossier of proces verbaal
 • Schadevergoeding wegens ondergane hechtenis
 • Sommatiebrief wederpartij
 • Strafprocedure bij de kantonrechter
 • Verzet Strafbeschikking
 • Verzet strafbeschikking Openbaar Ministerie
 • Verzoek om uitstel/vervroegen gevangenisstraf bij zelfmeldprocedure
 • Verzoek om verklaring dat de zaak geëindigd is
 • Verzoek tot teruggave, kwijtschelding of vermindering voordeelsontneming
 • Beroepschrift tegen verkeersboete na beslissing Officier van Justitie (letter M)
 • Brief invordering rijbewijs OvJ
 • Klaagschrift inhouding rijbewijs rechtbank
 • Uw rijbewijs terugvragen na het verlopen van de 10 dagen termijn
 • Bezwaarschift VOG
 • Bezwaarschrift zienswijze VOG
 • Privacy
 • AVG A Basis complex
 • AVG Basis + Cookie
 • AVG Basis + Cookie + Verwerking
 • AVG Basis + Personeel
 • AVG Basis + Personeel + Cookie
 • AVG Basis + Personeel + Cookie + Verwerking
 • AVG Basis + Personeel + Verwerking
 • AVG Basis + Verwerking
 • AVG Check
 • AVG Pakket Basis
 • AVG Product: Cookieverklaring
 • AVG Product: Geheimhoudingsovereenkomst
 • AVG Product: Privacybeleid
 • AVG Product: Verwerkersovereenkomst
 • Controle Verwerkersovereenkomst
 • Cookieverklaring
 • De AVG Check
 • Geheimhoudingsverklaring
 • Geheimhoudingsverklaring met AVG clausule
 • Privacy Beleid
 • Privacyverklaring
 • Verwerkersovereenkomst
 • Familierecht
 • Het ouderschapsplan
 • Het ouderschapsplan bij co-ouderschap
 • Kinderalimentatie berekening
 • Wijziging kinderalimentatie
 • Ondernemingsrecht
 • Aandeelhoudersbesluit tbv aanvraag eigen faillissement
 • Akte van Cessie
 • Akte van verpanding roerende zaken
 • Akte van verpanding vorderingen
 • Algemene voorwaarden
 • AVA-besluit benoeming statutair bestuurder
 • Bemiddelingsovereenkomst
 • Bewaarovereenkomst
 • Borgtochtovereenkomst
 • Bruikleenovereenkomst
 • Garantstellingsovereenkomst
 • Geheimhoudingsovereenkomst
 • Geldleningsovereenkomst
 • Huurovereenkomst opslagruimte
 • Huurovereenkomst winkelruimte
 • Incassobrief
 • Inkoopvoorwaarden
 • Intentieverklaring inbreng in een BV
 • Intentieverklaring oprichting BV
 • Koop op afbetaling
 • Koopovereenkomst roerende zaken
 • Overeenkomst achtergestelde geldlening
 • Overeenkomst van koop/verkoop aandelen
 • Overeenkomst van opdracht
 • Procesvolmacht
 • Rekening-courantovereenkomst
 • Schuldbekentenis
 • Standaard betalingsherinnering
 • VOF-overeenkomst
 • Volmacht