Smart Legal Templates (NL)

Filter by template type

 • Labor Law
 • DiefstalprotocolSimple
 • Aanspraak aanzegvergoedingSimple
 • Overeenkomst van opdracht inhuur ZZPSimple
 • Modelbrief herinnering concurrentie- of relatiebeding bij uitdiensttredingSimple
 • Pro forma bezwaar UWV beslissingSimple
 • Brief werknemer na ontslag op staande voetSimple
 • Aanzegbrief beëindiging arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijdSimple
 • Ontslagbrief tijdens proeftijdSimple
 • GetuigschriftSimple
 • Gebruikersovereenkomst laptop/telefoonSimple
 • ConcurrentiebedingSimple
 • Beroep op concurrentie- of relatiebedingSimple
 • Klachtenregeling ongewenste intimiteitenComplicated
 • Standaard E-mail- en internetprotocolComplicated
 • StudieovereenkomstComplicated
 • Een afroepcontract of min-maxcontract (met uitgestelde prestatieplicht)Complicated
 • DetacheringsovereenkomstComplicated
 • StageovereenkomstComplicated
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zonder CAO en concurrentie/relatiebedingComplicated
 • Arbeidsovereenkomst DGAComplex
 • Vaststellingsovereenkomst verschil van inzichtComplex
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (met of zonder toepassing van een CAO)Complex
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (met of zonder toepassing van een CAO)Complex
 • Corporate Law
 • ProcesvolmachtSimple
 • Overeenkomst achtergestelde geldleningSimple
 • Aandeelhoudersbesluit tbv aanvraag eigen faillissementSimple
 • VolmachtSimple
 • SchuldbekentenisSimple
 • Incassobrief particulierenSimple
 • Geheimhoudingsovereenkomst (meerdere)Simple
 • Incassobrief ondernemersSimple
 • Standaard betalingsherinneringSimple
 • Huurovereenkomst winkelSimple
 • Huurovereenkomst kantoorSimple
 • Ingebrekestelling tbv leverancier/opdrachtnemerSimple
 • Ingebrekestelling tbv afnemerSimple
 • Overeenkomst van opdrachtComplicated
 • Intentieverklaring oprichting BVComplicated
 • Akte van cessieComplicated
 • BewaarovereenkomstComplicated
 • Koopovereenkomst roerende zakenComplicated
 • AVA-besluit benoeming statutair directeurComplicated
 • Akte van verpanding roerende zakenComplicated
 • ConsignatieovereenkomstComplicated
 • BemiddelingsovereenkomstComplicated
 • BruikleenovereenkomstComplicated
 • Voorovereenkomst oprichten BVComplicated
 • Akte van verpanding vorderingenComplicated
 • BorgtochtovereenkomstComplicated
 • GarantstellingovereenkomstComplicated
 • VervoersovereenkomstComplicated
 • Overeenkomst koop / verkoop bedrijf (activatransactie)Complicated
 • ContractsovernameComplicated
 • Optieovereenkomst onroerend goedComplicated
 • Overeenkomst tbv opslag roerende zakenComplicated
 • UitgeversovereenkomstComplicated
 • AannemingsovereenkomstComplicated
 • Rekening-courant overeenkomstComplicated
 • GeldleningsovereenkomstComplicated
 • Managementsovereenkomst BV directeur / statutair bestuurderComplicated
 • Privacy
 • CookieverklaringSimple
 • GeheimhoudingsverklaringSimple
 • De AVG checkSimple
 • VerwerkerovereenkomstComplicated
 • Privacy VerklaringComplicated
 • Privacy BeleidComplicated
 • Family Law
 • ReferteverklaringSimple
 • Verzoek nihilstelling / stoppen partneralimentatieComplicated
 • Verzoek vaststellen partneralimentatieComplicated
 • Verzoek nihilstelling / stoppen kinderalimentatieComplicated
 • Informele rechtsgang minderjarigeComplicated
 • Verzoekschrift gezagsbeslissingComplicated
 • Verzoekschrift één ouder gezag / wijzigingComplicated
 • Verzoek vaststelling kinderalimentatieComplicated
 • Verzoekschrift vervangende toestemming paspoortComplicated
 • Gemeenschappelijk scheidingsverzoekComplicated
 • Ouderschapsplan bij co-ouderschapsregelingComplex
 • Berekening alimentatie kindComplex
 • OuderschapsplanComplex
 • Berekening alimentatie partnerComplex
 • EchtscheidingsconvenantComplex
 • Verzoek wijziging kinderalimentatieComplex
 • Verzoek wijzigen partneralimentatieComplex
 • Ouderschapsplan SAComplex
 • Erkenning / gezag proceduresComplex
 • Eenzijdig scheidingsverzoekComplex
 • Criminal Law
 • Verzoek om uitstel/vervroegen gevangenigsstraf bij zelfmeld procedureSimple
 • Cassatie InstellenSimple
 • Hoger Beroep instellenSimple
 • Klaagschrift inbeslagnemingSimple
 • Beroepschrift tegen verkeersboete na beslissing Officier van Justitie (M)Simple
 • Beroepschrift tegen verkeersboete CJIB (M)Simple
 • Verzet strafbeschikking CJIB (O)Simple
 • Klaagschrift inhouding rijbewijs rechtbankSimple
 • Brief invordering rijbewijs Officier van JustitieSimple
 • Jouw rijbewijs terugvragen bij de Officier van Justitie na het verlopen van de 10 dagen termijnSimple
 • Verzoek tot teruggave, kwijtschelding of vermindering voordeelsontnemingComplicated
 • Bezwaarschift bepalen en verwerken DNAComplicated
 • Bezwaarschift na kennisgeving omzetting taakstrafComplicated
 • Verzoek om verklaring dat de zaak geëindigd isComplicated
 • Aansprakelijkstelling politieComplicated
 • Schadevergoeding wegens ondergane hechtenisComplicated
 • Aangifte van smaad en/of lasterComplicated
 • Sommatiebrief wederpartijComplicated
 • Bezwaarschrift tegen de dagvaardingComplicated
 • Verzet strafbeschikking OMComplicated
 • Beklag niet vervolgen strafbaar feitComplex
 • Bezwaarschrift Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)Complex
 • Zienswijze Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)Complex
Simple
4 ,99 /transaction
 • Minimum suggested retail price € 10,-
 • Maximum suggested retail price € 75,-
 • Including PSP costs
Complicated
14 ,99 /transaction
 • Minimum suggested retail price € 50,-
 • Maximum suggested retail price € 175,-
 • Including PSP costs
Complex
24 ,99 /transaction
 • Minimum suggested retail price € 100,-
 • Maximum suggested retail price € 450,-
 • Including PSP costs
nl_NL
en_GB nl_NL